Avizul anual

Acordarea avizului se face în baza transmiterii de către solicitant a următoarelor documente pe adresa de e-mail info@oammr-buzau.ro:

– copia poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis), obligatoriu valabilă pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. Valoarea minimă a riscului asigurat este:
a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;
b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4.000 euro;
c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.
Limita minimă a asigurării se determină pentru o perioadă de un an calendaristic.

raportul per salariat din REVISAL semnat, ștampilat și datat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația de membru lunar. Valabilitatea Revisalului este de 30 zile de la data emiterii;

numărul de 30 credite EMC obtinute în anul 2020.

dovada plății cotizaţiei de membru OAMGMAMR la zi pentru cei cărora NU li se reține lunar pe ștatul de plată şi NU virează lunar în contul organizației cotizația de membru

Certificatul de membru;

Documente care atestă întreruperea de activitate, după caz (decizie incetare loc de munca anterior, contract individual de munca nou etc.);

Documente care atestă alte schimbări (exemplu: schimbarea numelui – copie certificat de casatorie/ hotarare de divort dupa caz etc.);

NOTĂ: Asistenţii medicali pensionari care îşi continuă activitatea/exercita profesia de asistent medical vor transmite şi certificat medical tip A5 (certificat de sănătate fizică şi psihică) în vederea eliberării avizului anual.

Conform prevederilor Hotararii nr.5 din 11.03.2020 a Consiliului National al OAMGMAMR avizul anual se elibereaza la cerere, la data inceperii activitatii profesionale sau in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul urmator, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Membrilor OAMGMAMR care la data solicitarii nu indeplinesc conditiile necesare acordarii avizului si care solicita avizul dupa 31 decembrie 2020, eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei se va face cu valabilitate doar de la data solicitarii si indeplinirii tuturor condiţiilor legale.

Avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei se va elibera numai daca sunt indeplinite conditiile conform legislatiei in vigoare. Intocmirea si transmiterea avizelor anuale pentru exercitarea profesiei se va face in termen de 15 zile lucratoare. In cazul in care una din conditiile amintite mai sus nu este indeplinita dosarul se considera respins, reluandu-se procedura la cererea solicitantului dupa completarea dosarului. Termenul de procesare al dosarelor redepuse este de 15 zile lucratoare. Eliberarea adeverintelor pentru participare la concurs/examen se va face in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor.