Demersurile OAMGMAMR privind recunoaşterea unor credite obţinute în învăţământul preuniversitar în vederea continuării studiilor de licenţă

Începând încă din anul 2006, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a încheiat protocoale de colaborare cu universităţi pentru ca acestea să acrediteze programe de licenţă cu durată redusă pentru absolvenţii învătământului postliceal sanitar.

 

Cel mai important demers al OAMGMAMR îl constituie participarea la discuţii cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, parlamentari, Comisiile de Sănătate din Parlamentul României, în urma cărora, la propunerea OAMGMAMR, a fost legiferată pentru prima dată în anul 2008 posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învăţământul postliceal sanitar.

 

Art. 73 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevede:

“(1) Titularii diplomelor eliberate de şcolile postliceale sanitare care atestă o formare de asistent medical generalist sau asistent medical obstetrică-ginecologie, începută anterior datei de 1 ianuarie 2007, precum şi titularii diplomelor de asistent medical, eliberate de şcolile postliceale sanitare, pot avea acces la studii universitare, cu posibilitatea echivalării studiilor efectuate în învăţământul postliceal sanitar, în condiţiile stabilite de senatele universităţilor, conform reglementărilor în vigoare privind autonomia universitară, în cazul în care sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat.”

Vă informăm că Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a unor credite obţinute în învăţământul preuniversitar în vederea continuării studiilor de licenţă, a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial al României.

Următoarele demersuri nu mai sunt de competenţa OAMGMAMR ci de competenţa universităţilor care îşi acreditează programe de studii conform prevederilor Legii nr.1/10 ianuarie 2011.

 

Comunicat OAMGMAMR – 01.03.2016 postat pe www.oamr.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicat OAMGMAMR – 06.06.2016 postat pe www.oamr.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicat OAMGMAMR – 14.09.2016 postat pe www.oamr.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicat OAMGMAMR 03.04.2017 postat pe www.oamr.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspunsul Ministerului Sănătăţii nr. VVV 4465/13.10.2016, postat pe www.oamr.ro la 23.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul executiv al

OAMGMAMR