Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist şi de moaşă

În caz de stabilire pe teritoriul României, solicitările asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, cu privire la accesul la una dintre activităţile profesionale mai sus menţionate, se soluţionează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor deasistent medical generalist şi de  moaşă

 1. Cerere de recunoaştere;
 2. Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României;
 3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
 4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de ore de practică- tradusă în limba română şi legalizată- în original;
 5. Certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine sau provenienţă, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt cele prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în cazul asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor;
 6. Dovada emisă de statul membru de origine sau provenienţă, prin care se atestă onorabilitatea şi moralitatea posesorului (Certificatul de status profesional curent);
 7. Certificatul de sănătate fizică şi psihică emis de statul membru de origine sau provenienţă ori o dovadă echivalentă certificatului de sănătate, în cazul în care autorităţile competente din statul de origine nu eliberează un astfel de certificat;
 8. Dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea profesională, emisă de instituţiile abilitate din statul de origine sau provenienţă;
 9. Cazierul judiciar (în original)

Documentele vor fi depuse în traducere legalizată la MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE, JURIDIC ȘI CONTENCIOS- SERVICIUL DE RECUNOAȘTERE A CALIFICĂRILOR PROFESIONALE

DOCUMENTE NECESARE întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi atitlurilor de asistent medical specializat

 1. Cerere de recunoaştere;
 2. Copia documentului de cetăţenie- rezidenţă pe teritoriul României;
 3. Documentul care atestă formarea în profesie/ Diploma de studii;
 4. Foaia matricolă cu disciplinele studiate/ani de studiu/cu numărul de ore de teorie pentru fiecare disciplină şi numărul de ore de practică;
 5. Un document eliberat de autoritatea competentă din statul in care au fost urmate studiile, care să ateste nivelul de calificare conform Directivei 2005/36/CE;
 6. Dovada emisă de statul membru de origine sau provenienţă, prin care se atestă onorabilitatea şi moralitatea posesorului (Certificatul de status profesional curent);
 7. Certificatul de sănătate fizică şi psihică emis de statul membru de origine sau provenienţă ori o dovadă echivalentă certificatului de sănătate, în cazul în care autorităţile competente din statul de origine nu eliberează un astfel de certificat;
 8. Dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea profesională, emisă de instituţiile abilitate din statul de origine sau provenienţă;
 9. Cazierul judiciar.

Documentele vor fi depuse în traducere legalizată  la O.A.M.G.M.A.M.R. SEDIUL CENTRAL Bucureşti, Strada Ing. Zablovschi, nr.76, sector 1

Caută

Contact Rapid

Numele tău

Adresa ta de e-mail

Telefon

Subiect

Mesajul tăucaptcha

Introdu codul de mai sus: