Certificatul de membru

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Lista documentelor necesare eliberării Certificatului de Membru:

 1. Carte de identitate – copie xerox;
 2. Certificatul de cazier judiciar (valabil) (original);
 3. Certificatul de sănătate fizică şi psihică (formular tip din orice policlinica) (valabil) (original);
 4. Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie ( diploma de absolvire, adeverinţa de grad principal, diploma de master în specialitate, certificate de obţinere a unei specializări/competenţe profesionale, etc. );
 5. Certificat de nastere
 6. Certificat de căsătorie/sentinţă de divorţ – copie xerox, (dacă este cazul);
 7. Cerere tip* (Descarcă aici);
 8. Declaraţie pe proprie răspundere îndeplinirea condiţiilor prevăzute la articolul 14 si 15 din O.U 144/2008* (Descarcă aici);
 9. Jurământul profesional* (Descarcă aici);
 10. Dosar plic.

După primirea Certificatului de membru, asistentul medical are obligaţia de a anunţa orice modificare survenită în datele cu care figurează în Registrul Naţional Unic al Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România:

 1. Schimbarea numelui (căsătorie/divorţ);
 2. Schimbarea domiciliului;
 3. Modificarea gradului profesional (grad principal);
 4. Schimbarea locului de muncă (pe baza adeverinţei de la noul loc de muncă);
 5. Obţinerea unei licenţe, specialităţi, competenţe.